Simp 3003 imprægnering

EGENSKABER
Simp 3003 imprægnering til presenninger, sejldug, sprayhood, tøj og sko. Kan anvendes på olietøj af nylon/rayon og gøre det helt tæt. Meget lang holdbarhed. Produktet er hurtigtørrende. Misfarver, pletter og skjolder ikke og sikrer stoffet mod angreb af svamp, mug og skimmel.

DOSERING
Produktet anvendes i koncentrat.
Forbrug:
Bomuld/poly. ca. 100 ml. pr. m2.
Bomuld ca. 175 ml. pr. m2.
Nylon/rayon ca. 40 ml. pr. m2.

LEVERING
30 liter

PRODUKTDATA
Simp 3003 Imprægnering indeholder:
Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser.
pH neutral.
UFI: 9S00-Y0FN-F00G-SVYQ

EUH 208: Indeholder Zirconiumbutanolat. Kan udløse allergisk reaktion.
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produkt datablad

 

 

 

 

EGENSKABER
Simp 3003 imprægnering til presenninger, sejldug, sprayhood, tøj og sko. Kan anvendes på olietøj af nylon/rayon og gøre det helt tæt. Meget lang holdbarhed. Produktet er hurtigtørrende. Misfarver, pletter og skjolder ikke og sikrer stoffet mod angreb af svamp, mug og skimmel.

DOSERING
Produktet anvendes i koncentrat.
Forbrug:
Bomuld/poly. ca. 100 ml. pr. m2.
Bomuld ca. 175 ml. pr. m2.
Nylon/rayon ca. 40 ml. pr. m2.

LEVERING
30 liter

PRODUKTDATA
Simp 3003 Imprægnering indeholder:
Kulbrinter C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser.
pH neutral.
UFI: 9S00-Y0FN-F00G-SVYQ

EUH 208: Indeholder Zirconiumbutanolat. Kan udløse allergisk reaktion.
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Produkt datablad

 

 

 

 

Bliv kunde

Hvordan fungerer Private Label?
Hvordan bliver jeg kunde?
Salgsbetingelser
Har du spørgsmål?

Firma info

Om os
Miljø, ansvar og sund fornuft
Forhandlere Camping og Yacht
Privatlivspolitik

Kontakt os

+45 55 72 09 17
Man - Fre: 08:00 - 16:00
mail@nordkemi.dk
Send en besked

Bliv kunde

Hvordan fungerer Private Label?
Hvordan bliver jeg kunde?
Salgsbetingelser
Har du spørgsmål?

Firma info

Om os
Miljø, ansvar og sund fornuft
Forhandlere Camping og Yacht
Privatlivspolitik

Kontakt os

+45 55 72 09 17
Man - Fre: 08:00 - 16:00
mail@nordkemi.dk
Send en besked

Copyright © 1970 - 2023 - NORDKEMI | CVR 10123623

Indkøbskurv